Informatie omtrent Corona Lees meer

Zelf BPM berekenen kan duur uitvallen. Raadpleeg een specialist!

Met de spectaculaire groei van de parallelimport van auto’s van de laatste jaren, is ook het aantal mensen gestegen dat zich zonder de juiste kennis aan het zelf importeren van een auto waagt. Veel van deze gelegenheidsimporteurs komen van een koude kermis thuis; wie de verkeerde keuzes maakt bij het (laten) berekenen van de BPM, ziet zijn winst soms geheel verdampen.

Verschillende soorten BPM

De Nederlandse regelgeving met betrekking tot BPM is verre van eenduidig. In het verleden zijn er regelmatig wijzigingen geweest in de manier waarop de BPM dient te worden berekend. Hierdoor wijkt het bedrag dat voor een specifieke auto aan BPM zou moeten worden betaald volgens de actuele BPM-regels af van het tarief dat bij een eerder regime van toepassing was. Bij de invoering van nieuwe regels zijn deze historische regimes echter niet zonder meer komen te vervallen; voor een auto van een ouder bouwjaar mogen ook het BPM-regime dat gold ten tijde van de eerste toelating van de auto in het land van herkomst én alle daarop volgende regimes worden gehanteerd.

Juiste keuze BPM is specialistisch werk, zelf berekenen kan duur uitpakken

Dat er verschillende manieren bestaan om de bruto-BPM te berekenen, geeft al een indicatie van de complexiteit die deze materie kenmerkt. Afgezien hiervan zijn er nog vele andere factoren die de uiteindelijke rest-BPM beïnvloeden, zoals de CO2-uitstoot en het uitrustingsniveau van de auto die u wilt importeren. Al deze factoren hebben tot resultaat dat het berekenen van het voordeligste BPM-tarief uiterst specialistisch werk is. De enige methode om dit foutloos en gegarandeerd succesvol te doen is feitelijk: het stelselmatig doorrekenen van alle mogelijke regimes. Dit is een tijdrovend klusje waarin de gemiddelde leek al snel zal vastlopen.

Onze expertise, uw voordeel

Het zelf importeren van een auto kan u als consument veel voordeel opleveren. De automarkt in de populairste landen voor importauto’s, zoals Duitsland, is een stuk rijker dan de Nederlandse occasionmarkt. Naast deze grote keuze is er altijd een belangrijke financiële component die een motief kan zijn voor de import: een auto uit een land als Duitsland importeren is vaak goedkoper dan het scoren van een soortgelijke auto op de Nederlandse occasionmarkt. Het is niet vreemd dat een steeds grotere groep de stap zet tot het zelf importeren van een auto, juist omdat het een aantrekkelijk voordeel oplevert. Het is dan ook jammer om dit voordeel geheel of gedeeltelijk mis te lopen door onnodige fouten in de BPM-aangifte.

Wanneer u vertrouwt op de expertise van specialisten zoals Das Import, blijven zulke tegenvallers u gelukkig bespaard. Das Import maakt slim gebruik te maken van de grillige en ondoorzichtige regelgeving rond de BPM-berekening. Deze werkwijze levert u een niet mis te verstaan financieel voordeel op, waarmee u vaak de kosten van onze dienstverlening in één klap terugverdient.

Meer informatie over dit onderwerp leest u op onze pagina BPM berekenen

Vorige Volgende
Bekijk alle referenties
Bekijk alle import autos

Stappenplan auto importeren

1. Aankoop
2. Transport
3. RDW
4. BPM
5. Extra's
6. Rijklaar