CO2 heffing (slurptax)

CO2 heffing auto importeren

Op de meeste auto’s in Nederland wordt bij eerste ingebruikneming BPM (Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen) geheven. Sinds 1 januari 2013 wordt het BPM-bedrag op nieuwe auto’s volledig berekend aan de hand van de absolute CO2-uitstoot van de auto en niet meer (gedeeltelijk) op de netto cataloguswaarde zoals dat in voorgaande jaren gebeurde. Aan de hand van elke gram CO2 die een auto per gereden kilometer uitstoot wordt er een CO2-heffing / CO2-toeslag BPM vastgesteld (ook bekend als slurptax of slurptaks).

Gefaseerde invoering van op CO2-uitstoot gebaseerde BPM

In de oudere BPM wetgeving in de jaren voor 2013 was de bruto BPM niet volledig afhankelijk van de C02-uitstoot en werd de BPM eerst geheel en later deels uitgedrukt in een percentage van de netto catalogusprijs. Om gefaseerd tot de huidige wetgeving te komen is dit percentage de laatste jaren stapsgewijs afgebouwd van 45,2% vanaf 1992 naar 42,3% in 2008, 40% in 2009, 27,4% in 2010, 19% in 2011, 11,1% in 2012 tot 0% in 2013 en 2014.

Dit afbouwproces werd echter weer gecompenseerd door nieuwe heffingen zoals het energielabel en de C02 heffing / CO2-toeslag (tevens bekend als slurptax of slurptaks). Met deze manier van BPM heffen worden onzuinige auto’s relatief zwaarder belast waar dat voorheen geen invloed had. Deze vorm van BPM heffing wordt daarom in de volksmond ook wel “slurptax” of “slurptaks” genoemd.

Grenswaarden uitstoot

Een auto wordt extra belast wanneer deze een hogere CO2-uitstoot waarde (uitgedrukt in grammen CO2-uitstoot per kilometer) heeft dan de daarvoor vastgestelde grenswaarden. De bedragen en de grenswaarden zijn in 2014 als volgt.

In sommige gevallen hoeft u géén BPM te betalen. In 2014 hoeft u namelijk geen BPM af te dragen voor auto’s die zijn uitgerust met:

 • een benzinemotor met een CO2-uitstoot van max. 88 gram per kilometer
 • een dieselmotor met een CO2-uitstoot van max. 85 gram per kilometer

C02-heffing voor een benzineauto met een C02 uitstoot van:

 • niet meer dan 88 gram per kilometer: € 0,- per gram (vrijstelling)
 • 89 t/m 124 gram per kilometer: € 105,- per gram
 • 125 t/m 182 gram per kilometer: € 126,- per gram
 • 183 t/m 203 gram per kilometer: € 237,- per gram
 • 203 gram of hoger: € 474,- per gram

C02-heffing voor een dieselauto met een C02 uitstoot van:

 • niet meer dan 85 gram per kilometer: € 0,- per gram (vrijstelling)
 • 86 t/m 120 gram per kilometer: € 105,- per gram
 • 121 t/m 175 gram per kilometer: € 126,- per gram
 • 176 t/m 197 gram per kilometer: € 237,- per gram
 • 197 gram of hoger: € 474,- per gram

Naast de uitkomst van voornoemde waarden betaalt u in 2014 voor dieselauto’s met een CO2-uitstoot van minimaal 71 gram per kilometer een dieseltoeslag van € 72,93 per gram CO2-uitstoot boven de 70 gram CO2-uitstoot per kilometer. Wanneer een dieselauto aan de Euro 6-norm voldoet kreeg men € 500,- korting op de BPM in 2013. In 2014 is deze echter komen te vervallen.

Importeren auto

Zoals uit voornoemde waarden valt op te maken gaat de “vervuiler” in 2013 en 2014 meer BPM betalen en zal de “zuinige” rijder juist meer voordeel ondervinden. Bij het importeren van een tweedehands auto met een lage CO2-uitstoot en een eerste toelating van voor 1 januari 2013 kan er ten opzichte van de oude regelgeving daardoor een voordeel worden behaald.

Andersom kan er echter ook juist voor te importeren auto’s uit de hogere CO2-heffing klassen en een eerste toelating van voor 1 januari 2013 fors voordeel behaald worden ten opzichte van de BPM regelgeving van 2013 en 2014. U kunt namelijk vanaf de datum van de eerste toelating van de te importeren auto tot het moment van invoeren alle in deze periode van toepassing geweest zijnde BPM regimes toepassen in de BPM berekening bij import.

LET OP: Voorkom dat u te veel BPM betaalt

Om niet te veel BPM te betalen is het daarom van groot belang voor het voordeligste BPM regime te kiezen bij het importeren van een auto omdat daar duizenden euro’s verschil tussen kunnen zitten. Das Import calculeert altijd onder het voordeligste BPM regime in haar BPM berekeningen. Onze dienstverlening verdient zich daardoor meestal meer dan terug.

Doordat er sinds 1993 zeker 20 wijzigingen in de BPM regeling zijn geweest kan dit complex zijn. Het is voorts helaas onmogelijk voor alle importauto’s de meest gunstige regeling aan te wijzen aangezien tal van zaken zoals basisprijs, uitrustingsniveau, CO2-uitstoot, etc. daar een rol in spelen. Dit is dus voor iedere individuele auto anders en kan zelfs verschillen voor auto’s met dezelfde leeftijd van hetzelfde merk en model. De uitkomst hiervan ligt niet altijd even voor de hand.

Gratis BPM indicatie

Wanneer u overweegt een auto uit Duitsland te importeren is een BPM berekening één van de eerste zaken waar u behoefte aan zult hebben om een beslissing te kunnen nemen. Wij begrijpen dit en helpen u hier graag zonder verdere verplichtingen mee op weg.

 

Vrijblijvende offerte?

Heeft u een auto gevonden op internet? Stuur ons de weblink en wij sturen u vrijblijvend een indicatie van de totale kosten.

Via het formulier op de pagina BPM indicatie kunt u ons een weblink van een geadverteerde auto in Duitsland sturen waarna wij u gratis een zeer gerichte indicatie van de BPM én de totale importkosten zullen toesturen.

Rekenvoorbeelden CO2-heffing bij import auto

Om een idee te geven van de mogelijke verschillen in de BPM regimes en CO2-heffing hebben wij onderstaande rekenvoorbeelden voor u uiteengezet.

N.B. onderstaande rekenvoorbeelden geven uitsluitend het prijsverschil tussen BPM regimes weer en staan los van de, in de regel grotere, besparingen ten opzichte van Nederlandse prijzen van vergelijkbare auto's (zie daarvoor: Rekenvoorbeeld besparing).

Als eerste voorbeeld hebben we een relatief zwaar belaste (hoge CO2-uitstoot) Audi Q7 4.2 TDI Pro Line S gekozen met een eerste toelating van 01-12-2010 en een hypothetische datum van invoeren van 15-01-2013 op basis van de afschrijvingstabel van de Belastingdienst Douane. Zoals u kunt zien in onderstaande tabel zou invoeren onder de oude regelgeving een besparing opleveren van maar liefst € 4.349,- ten opzichte van de nieuwe, volledig op CO2-uistoot / CO2-heffing gebaseerde, BPM regelgeving.

BPM wetgeving 2010   BPM wetgeving 2013  
Consumentenprijs 2010 € 133.568,-    
Netto catalogusprijs € 78.347,- Netto catalogusprijs € 78.347,-
BPM 27,4% € 21.467,- BPM 0% € 0,-
Brandstoftoeslag € 1.076,- Brandstoftoeslag € 9.654,-
Energielabeltoeslag € 0,- Energielabeltoeslag € 0,-
CO2-toeslag (242 g/km) € 14.622,- CO2-toeslag (242 g/km) € 35.628,-
Roetfilter - € 300,- Euro 6-norm € 0,-
Bruto-BPM € 36.865,- Bruto-BPM € 45.282,-
Leeftijdskorting (48,33%) € 17.819,- Leeftijdskorting (48,33%) € 21.887,-
Rest-BPM € 19.046,- Rest-BPM € 23.395,-
Verschil in rest-BPM € 4.349,-    

Als tweede voorbeeld hebben we een relatief zuinige (lage CO2-uitstoot) en veel door ons geïmporteerde BMW  530dA Touring High Executive gekozen met een eerste toelating van 01-12-2011 en een hypothetische datum van invoeren van 15-01-2013 op basis van de afschrijvingstabel van de Belastingdienst Douane. Zoals u kunt zien in onderstaande tabel zou in dit geval invoeren onder de oude regelgeving juist onvoordelig uitpakken en een nadelig verschil opleveren van maar liefst € 3.847,- ten opzichte van de nieuwe, volledig op CO2-uistoot / CO2-heffing gebaseerde, BPM regelgeving. Het is in dit geval dus het voordeligst om onder het BPM 2013 regime in te voeren. Dergelijke auto's zijn per 1 januari 2013 goedkoper geworden om te importeren en dat is wat ons betreft natuurlijk positief. Naast het 2011 model uit deze berekening zijn bijvoorbeeld de meeste BMW 530dA Tourings van 2010 en 2012 ook voordeliger geworden in 2013 (e.e.a. is wel afhankelijk van het uitrustingsniveau). Hetzelfde geldt voor de vergelijkbare en ook veel door ons geïmporteerde Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattros van de jaren 2010, 2011 en 2012.

BPM wetgeving 2011   BPM wetgeving 2013  
Consumentenprijs 2011 € 104.891,-    
Netto catalogusprijs € 73.781,- Netto catalogusprijs € 73.781,-
BPM 19% € 14.018,- BPM 0% € 0,-
Brandstoftoeslag € 1.526,- Brandstoftoeslag € 4.209,-
Energielabeltoeslag € 0,- Energielabeltoeslag € 0,-
CO2-toeslag (145 g/km) € 3.050,- CO2-toeslag (145 g/km) € 7.447,-
Roetfilter - € 1.500,- Euro 6-norm - € 500,-
Bruto-BPM € 17.094,- Bruto-BPM € 11.156,-
Leeftijdskorting (35,22%) € 6.021,- Leeftijdskorting (35,22%) € 3.930,-
Rest-BPM € 11.073,- Rest-BPM € 7.226,-
    Verschil in rest-BPM € 3.847,-

Het is dus zaak altijd het historische BPM regime, het actuele BPM regime maar ook de eventuele tussenliggende BPM regimes te toetsen voor een te importeren auto zodat u nooit te veel BPM betaalt. Op de pagina 'Keuze voor het meest gunstige BPM regime' hebben we nog twaalf rekenvoorbeelden met verschillen tussen BPM regimes bij het invoeren van een auto voor u uiteengezet.

CO2-heffing in 2014, 2015 en verder

De CO2-uitstoot grenzen voor de CO2-heffing waarop het BPM bedrag gebaseerd wordt zullen de komende jaren verder worden aangescherpt en de daarbij behorende bedragen zullen worden aangepast omdat de verwachting is dat nieuwe auto’s steeds zuiniger en efficiënter zullen worden (mede doordat autofabrikanten hiertoe geprikkeld zullen worden). Het enorme financiële belang van de overheid i.v.m. de vele miljarden euro’s die hier jaarlijks door in de rijksschatkist terecht komen speelt uiteraard een belangrijke rol hierin. Nadat het plan voor een kilometerheffing of rekeningrijden werd gestopt door het kabinet-Rutte-I is het aannemelijk dat de BPM voorlopig dus niet afgeschaft zal worden of dat er grote algehele belastingverlagingen zullen worden doorgevoerd op het gebied van de BPM. Wel zullen er verschuivingen plaatsvinden.

CO2-uitstoot grenzen benzine en diesel zullen naar elkaar toe groeien

De huidige verschillende CO2-uitstoot grenzen voor benzine en diesel zullen vanaf 2015 verdwijnen nadat deze langzaam naar elkaar toe zijn gegroeid. Er zal dan, afgezien van de dieseltoeslag, geen onderscheid meer bestaan tussen een benzineauto of dieselauto voor wat betreft de BPM. In 2015 zal er een vrijstelling van de BPM gelden voor auto’s die minder dan 83 gram CO2 uitstoten per gereden kilometer. De dieseltoeslag zal komen te vervallen en vervangen worden door een CO2-afhankelijke dieseltoeslag welke begint bij een CO2-uitstoot van 70 gram per gereden kilometer.

Wellicht ook interessant:

Direct in uw mailbox! Meld u nu aan:

Bedankt voor uw aanmelding.
Om uw profiel compleet te maken hebben wij nog een aantal vragen voor u.
1/4 2/4 3/4 4/4
Op welke termijn wilt u een auto importeren?
Wat is uw budget?
Wat rijdt u het liefst?
Wat is/zijn uw favoriete merk(en)?
Uw gegevens
Bedankt voor het invullen.
Wij kunnen nu nog relevanter zijn in de e-mails die wij u sturen.