BPM 2013 en 2014

Sinds 1 januari 2013 is er nieuwe BPM regelgeving van toepassing welke per 1 januari 2014 verder is aangescherpt. Het berekenen van de BPM is hierdoor veranderd en alleen nog aan CO2-uitstoot gekoppeld. Bij het importeren van een auto is het daarom van belang kennis te nemen van de wetgeving omtrent deze nieuwe BPM regimes van 2013 en 2014 maar ook omtrent het waar toegestaan eventueel toepassen van eerdere, in sommige gevallen voordeligere BPM regimes (zie ook: voordeligste BPM-regime) die nog niet de BPM berekenen door uitsluitend naar CO2-uitstoot te kijken.

BPM regelgeving

Het BPM-bedrag op nieuwe auto’s wordt met de invoering van de BPM 2013 wetgeving (en later de aangescherpte 2014 regelgeving) volledig berekend aan de hand van de absolute CO2-uitstoot van de auto en niet meer (gedeeltelijk) op de netto catalogusprijs zoals dat in de BPM wetgeving van de jaren voor 2013 en 2014 gebeurde. Aan de hand van elke gram CO2-uitstoot per gereden kilometer van een auto kan er in 2013 of 2014 een CO2-heffing / CO2-toeslag worden berekend waardoor de hoogte van het BPM-bedrag van de auto wordt bepaald.

In oudere BPM wetgeving van de jaren voor 2013 en 2014 werd de bruto BPM eerst geheel en later deels uitgedrukt in een percentage van de netto catalogusprijs van de auto. Om gefaseerd tot de huidige BPM wetgeving van 2013 en 2014 te komen is dit percentage van de netto catalogusprijs de laatste jaren stapsgewijs afgebouwd van 45,2% vanaf 1992 naar 42,3% in 2008, 40% in 2009, 27,4% in 2010, 19% in 2011, 11,1% in 2012 tot 0% in 2013 en 2014. Dit afbouwproces van de op de netto catalogusprijs gebaseerde BPM werd echter weer gecompenseerd door nieuwe, anders berekende BPM heffingen zoals het energielabel en de C02 heffing / CO2-toeslag (tevens bekend als slurptax of slurptaks). Met deze manier van BPM heffen worden onzuinige auto’s relatief zwaarder belast waar dat aanvankelijk geen rol speelde.

Uitstoot-grenzen CO2-heffing 2013 en 2014

De uitstoot-grenzen voor de CO2-heffing BPM zijn per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014 wederom aangescherpt en de bijbehorende tarieven zijn aangepast. De BPM wordt na 1 januari 2013 alleen nog gebaseerd op de absolute CO2-uitstoot van de auto. In het laatste BPM wetsvoorstel worden deze grenzen vanaf 2013 steeds jaarlijks per 1 januari aangescherpt en zijn de grenzen van de CO2-uitstoot schijven tot en met 2015 vastgelegd. De verwachting dat nieuwe auto’s steeds zuiniger en efficiënter zullen worden (mede doordat autofabrikanten hiertoe geprikkeld zullen worden) speelt hier een grote rol in. De overheid heeft hier een enorm financieel belang bij vanwege de vele miljarden euro’s die hier jaarlijks door in de rijksschatkist terecht komen. Nadat het plan voor een kilometerheffing of rekeningrijden werd gestopt door het kabinet-Rutte-I is het aannemelijk dat de BPM voorlopig dus ook niet afgeschaft zal worden of dat er grote algehele belastingverlagingen zullen worden doorgevoerd op het gebied van de BPM. Wel zullen er net als in de afgelopen jaren verschuivingen plaatsvinden.

De ondergrens in CO2-uitstoot waaronder een BPM vrijstelling geldt zal de komende jaren verder worden verlaagd. De huidige verschillende CO2-uitstoot grenzen voor benzine en diesel zullen vanaf 2015 verdwijnen nadat deze langzaam naar elkaar toe zijn gegroeid. Er zal dan, afgezien van de dieseltoeslag, geen onderscheid meer bestaan tussen een benzineauto of dieselauto voor wat betreft de BPM. De dieseltoeslag zal komen te vervallen en vervangen worden door een CO2-afhankelijke dieseltoeslag welke begint bij een CO2- uitstoot van 70 gram per gereden kilometer.

In de onderstaande tabellen staan de CO2-grenzen en de tarieven voor de BPM voor de jaren 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015. Naast de uitkomst van onderstaande waarden betaalt u in 2013 voor dieselauto’s met een CO2-uitstoot van minimaal 71 gram per kilometer een dieseltoeslag van € 56,13 per gram CO2-uitstoot boven de 70 gram CO2-uitstoot per kilometer. In 2014 is dit bedrag voor de diesteltoeslag € 72,93 per gram CO2-uitstoot boven de 70 gram CO2-uitstoot per kilometer en € 83,15 in 2015. Wanneer een dieselauto aan de Euro 6-norm voldoet krijgt men in 2013 € 500,- korting op de BPM, in 2014 en 2015 vervalt deze korting.

 

BPM zuinigheidsgrenzen benzine per schijf voor de jaren 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015

  2011 01/01/2012 01/07/2012 2013 2014 2015
Vrijgesteld <111 <111 <103 <96 <89 <83
1e schijf 111-180 111-180 103-159 96-140 89-124 83-110
2e schijf 181-270 181-270 160-237 141-208 125-182 111-160
3e schijf >270 >270 238-242 209-229 183-203 161-180
4e schijf nvt nvt >242 >229 >203 >120

 

BPM zuinigheidsgrenzen diesel per schijf voor de jaren 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015

  2011 01/01/2012 01/07/2012 2013 2014 2015
Vrijgesteld <96 <96 <92 <89 <86 <83
1e schijf 96-155 96-155 92-143 89-131 86-120 83-110
2e schijf 156-232 156-232 144-211 132-192 121-175 111-160
3e schijf >232 >232 212-225 193-215 176-197 161-180
4e schijf nvt nvt >225 >215 >197 >180

 

Tariefstelling BPM benzine en diesel in € per gram CO2 per schijf, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015

  2011 01/01/2012 01/07/2012 2013 2014 2015
Vrijgesteld 0 0 0 0 0 0
1e schijf 61 94 101 125 105 90
2e schijf 202 280 121 148 126 108
3e schijf 471 654 223 276 237 210
4e schijf nvt nvt 559 551 474 420

 

Berekenen CO2-heffing bij het importeren van een auto

Om de volledig op CO2-heffing gebaseerde BPM van 2013 en 2014 te berekenen bij het importeren van een tweedehands auto dient net als voorheen eerst de bruto-BPM (nieuwprijs BPM) te worden berekend waar vervolgens een forfaitaire korting op de verschuldigde BPM op kan worden verrekend die is gekoppeld aan de leeftijd van de auto (zie ook: BPM tabel). Naarmate de auto ouder is neemt het kortingspercentage toe waardoor u minder rest-BPM betaalt. De Belastingdienst Douane heeft deze afschrijvingstabel voor de BPM bij het importeren van een auto voor het laatst herzien per 1 juli 2012 doordat de Hoge Raad in maart 2012 had bepaald dat de afschrijving tabel BPM zoals deze voorheen gebruikt werd door de Belastingdienst in strijd is met Europese regelgeving. In deze nieuwe tabel schrijft de BPM sneller af dan in de oude tabel. De afschrijving op de BPM voor auto’s die ouder zijn dan een maand en jonger zijn dan 4,5 jaar is nu 3 procentpunt hoger dan in de oude BPM afschrijvingstabel dus dat maakt het invoeren van een auto nog interessanter.

LET OP: Voorkom dat u te veel BPM betaalt

Bij het importeren van een auto kan echter het vast te stellen bruto BPM-bedrag waar de betreffende leeftijdskorting op zal moeten worden verrekend zowel worden bepaald aan de hand van de op het moment van invoeren geldende BPM wetgeving als aan de hand van oude wetgeving(en) die gold(en) in de periode tussen het moment van invoeren en de eerste toelating in het buitenland van de auto.

In oude BPM wetgeving was de bruto-BPM niet uitsluitend afhankelijk van de C02-uitstoot van de auto en werd deze eerst geheel en later deels uitgedrukt in een percentage van de netto cataloguswaarde / netto catalogusprijs. De uitkomsten van deze verschillende manieren van BPM berekenen lopen daardoor zeer uiteen.

Om niet te veel rest-BPM te betalen anno 2014 is het daarom van groot belang altijd voor de voordeligste BPM wetgeving te kiezen bij het importeren van een auto omdat daar duizenden euro’s verschil tussen kunnen zitten. Das Import calculeert altijd onder het voordeligste BPM regime in haar BPM berekeningen. Onze dienstverlening verdient zich doorgaans al meer dan terug hierdoor.

 

BPM 2013 en 2014

Op de pagina 'CO2 heffing importeren auto' hebben we een aantal rekenvoorbeelden voor u uiteen gezet zodat u een beeld kunt vormen bij de uiteenlopende verschillen die hierdoor kunnen ontstaan. De algemene tendens is dat relatief zuinige auto's onder het BPM 2013 regime interessanter zijn geworden en milieuonvriendelijke auto's onder het BPM 2013 regime juist onvoordelig. Dit soort auto's kunnen echter voorlopig veelal nog onder historische BPM regimes worden ingevoerd waardoor ook deze auto's toch nog interessant kunnen zijn voor import.

Gratis BPM berekening

Wanneer u overweegt een auto uit Duitsland te importeren is een BPM berekening onder het meest voordelige BPM regime één van de eerste zaken waar u behoefte aan zult hebben om een beslissing te kunnen nemen. Wij begrijpen dit en helpen u hier graag zonder verdere verplichtingen mee op weg.

Vrijblijvende offerte?

Heeft u een auto gevonden op internet? Stuur ons de weblink en wij sturen u vrijblijvend een indicatie van de totale kosten.

Op de pagina BPM indicatie kunt u ons via het aanvraagformulier een weblink van een geadverteerde auto in Duitsland sturen waarna wij u gratis een zeer gerichte indicatie van de BPM én de totale importkosten zullen toesturen.

Wellicht ook interessant:

Direct in uw mailbox! Meld u nu aan:

Bedankt voor uw aanmelding.
Om uw profiel compleet te maken hebben wij nog een aantal vragen voor u.
1/4 2/4 3/4 4/4
Op welke termijn wilt u een auto importeren?
Wat is uw budget?
Wat rijdt u het liefst?
Wat is/zijn uw favoriete merk(en)?
Uw gegevens
Bedankt voor het invullen.
Wij kunnen nu nog relevanter zijn in de e-mails die wij u sturen.